R.F.PROFI s.r.o., 5.května 1414, 511 01 Turnov, Česká Republika,
Tel.: +420 481 311 530, Fax: +420 481 311 532. Email: prodej@nerez.cz


PROFINANCOVÁNÍ VÝROBY

Naše společnost nabízí svým klientům s pomocí Exportní garanční a pojišťovací společnosti - EGAP několik možností profinancování výroby.

Tato služba je vhodná zejména tam :

 1. kde se jedná o opakovanou výrobu
 2. kde jsou zákazníci schopni odhadnout, jaké materiály budou v budoucnu nakupovat
 3. u výroby, kde se používá atypický materiál

Projekt :

V případě zájmu zákazníka o tuto službu je vypracován společný projekt. V tomto projektu se hodnotí zejména velikost a stabilita zákazníka, finanční objem nakupovaného zboží, požadované rozměry a jakosti, termíny, časové období trvání projektu a další požadavky, které jsou zapotřebí k optimálnímu nastavení profinancování.

V současné době jsou nabízeny dva produkty.

 1. Produkt RKS

  Princip spočívá v tom, že naše společnost nakoupí na sklad materiál (minimální servisní zásobu na 6 měsíců) a tento nákup finančně zajistí. Zákazníkovi je zboží dodáváno přesně podle projektu (přesně podle termínových a množstevních potřeb). V případě, že minimální servisní zásoba klesne pod dohodnuté množství, okamžitě po konzultaci se zákazníkem zajišťujeme doplnění zásob.

  Výhody:

  • okamžité dodání
  • pevná cena na dané období (u nerezových ocelí ceny velmi kolísají)
  • profinancování nákupu zboží pro výrobu
  • v daném okamžiku zákazník nakupuje pouze takové množství, jaké potřebuje
  • vyšší konkurenceschopnost
  • nulové riziko zpoždění dodávek
  • efektivnější plánování výroby
  • snížení vlastních zásob
  • zvýšení volných finančních prostředků zákazníka
 2. Produkt S6

  Zákazníkovi je dodáno zboží na 6 měsíců dopředu se splatností faktury až 180 dní. Jedná se o určitý způsob konsignačního skladu, ale z hlediska profinancování je tato varianta výhodnější, jelikož zákazník platí až za 6 měsíců, kdežto u klasické konsignace platí již po 30 dnech.

  Výhody:

  • okamžitá zásoba
  • pevná cena na dané období (u nerezových ocelí ceny velmi kolísají)
  • profinancování nákupu zboží pro výrobu
  • finanční prostředky zákazník potřebuje až za 6 měsíců,což může pokrýt ze zdrojů, které mezitím obdrží za již zhotovené výrobky
  • vyšší konkurenceschopnost
  • nulové riziko zpoždění dodávek
  • efektivnější plánování výroby


  Po celou dobu trvání projektu probíhá jeho monitorování a analyzování za účelem zefektivnění našich služeb.Toto řešení napomáhá k posílení konkurenceschopnosti našich zákazníků.