Nerez - niklové slitiny - titan - barevné kovyKvalita - spolehlivost - profesionalita
Nakládka materiálu

Balení a doprava k zákazníkům

Naše společnost věnuje značnou pozornost balení a přepravě k zákazníkům. Materiál je vždy zabalen tak, aby při manipulaci a přepravě nedošlo k poškození materiálu, případně ke ztrátě značení.


Příklady standardních balení:Na přání je možné zvláštní balení dle požadavků zákazníka. U trubek a přírub je možné provést zavíčkování.


Značení provádíme popisem nesmazatelným popisovačem nebo štítky, které jsou zabezpečené proti ztrátě. Značení obsahuje rozměr, jakost a číslo tavby, případně další údaje dle přání zákazníka.


Nakládka nerezové výztuže (tyče, kari sítě) je z důvodu nebezpečí ohnutí prováděna za pomoci speciálního vahadla.


Přepravu k zákazníkům zajišťujeme prostřednictvím ověřených a schválených dopravců. Zásilky jsou vždy pojištěny až do místa určení. Používáme pouze krytá auta.