Nerez - niklové slitiny - titan - barevné kovyKvalita - spolehlivost - profesionalita
Spektrometr

Kvalita

Zajištění kvality dodávaných materiálů a spokojenost zákazníků jsou bezpochyby prvořadými cíli naší společnosti. Dbáme i na kvalitu poskytovaných služeb, k čemuž nám přispívá systém řízení jakosti dle ISO 9001:2015, certifikovaný společností Bureau Veritas, a soubor interních předpisů.

Námi poskytovanou kvalitu dokládá také oprávnění k zajišťování dodávek hutních materiálů pro jadernou energetiku, udělené společností ČEZ a.s. v souladu s požadavky Atomového zákona a vyhlášek SÚJB č. 408/2016 Sb. a č. 358/2016 Sb.

Naši zkušení pracovníci dbají na kvalitu dodávek již od poptání materiálu. Dodáváme široké spektrum jakostí a tvarů a nabízíme naše odborné znalosti a zkušenosti ve složitých technických specifikacích. Dbáme na dodržení všech požadavků zákazníka, včetně požadavků na materiálová osvědčení, různé dodatečné zkoušky, přeznačovací protokoly a další volitelné požadavky.

Námi dodávané zboží pochází od renomovaných výrobců a servisních center převážně z Evropy. To, ve spojení s důkladnou kontrolou zboží, vede k prvotřídní kvalitě dodávek a k vysoké spokojenosti našich zákazníků. Disponujeme  vlastním spektrometrem, což nám umožňuje kontrolovat materiály a zamezit tak záměně jakostí nebo taveb již při příjmu do našich skladů.

Pečlivá manipulace s materiály, organizace skladovacích prostor a předpisové skladovací podmínky jsou u nás základem.

Kvalitu materiálů od našich dodavatelů pravidelně ověřujeme ve smluvních zkušebnách a všichni naši dodavatelé jsou námi hodnoceni v souladu s našimi interními předpisy.

Zvláštní pozornost věnujeme kontrole materiálu před odesláním, balení materiálu, přepravě pouze spolehlivými dopravci a veškeré související dokumentaci. V rámci dodávek do jaderné energetiky spolupracujeme v oblasti kontroly s TÜV NORD Czech, s.r.o.


Certifikát ISO 9001:2015
Oprávnění ČEZ a.s.