Nerez - niklové slitiny - titan - barevné kovyKvalita - spolehlivost - profesionalita
Tyče

Zlepšená obrobitelnost PROFI u nerezových kruhových tyčí

Výhody používání těchto ocelí:

Standardně se zvýšené obrobitelnosti dosahuje vyšším obsahem síry, která ale negativně ovlivňuje svařitelnost a odolnost proti korozi. I přes zvýšenou obrobitelnost materiálu jsou tyto sulfidy tvrdé a abrazivní, výkony obrábění se velmi liší a optimalizace řezných podmínek je velmi obtížná.

Námi dodávané oceli se zvýšenou obrobitelností jsou vyráběné s přesnou kontrolou celého výrobního procesu od samého prvopočátku. Speciální výrobní know-how je využíváno při procesu tavení, kontinuálního lití, válcování za tepla a dalších výrobních operacích. Výrobním procesem jsou odstraněny tvrdé nebo abrazivní vměstky. V materiálu se vytvářejí kujné vměstky speciálních oxidů s nízkým bodem tavení, které při obrábění působí jako lubrikant. Při vysokých řezných rychlostech umožňuje tavení těchto oxidů dokonalé mazání řezných nástrojů, což prodlužuje jejich životnost a způsobuje snadnější odlamování špon. Kontrolovaný proces výroby umožňuje vyvážené procentuální rozložení těchto oxidů.


Jakosti dodávané se zvýšenou obrobitelností:
Tyto materiály je možné na přání zákazníka dodávat ve speciální kvalitě určené pro obráběcí automaty: Tyto vlastnosti odstraňují možné vibrace materiálu při obrábění a zvyšují efektivitu práce.

Technická podpora:
Naše společnost ve spolupráci s výrobcem poskytuje technickou podporu pro použití těchto materiálů.
STÁHNOUT ve formátu PDF