Nerez - niklové slitiny - titan - barevné kovyKvalita - spolehlivost - profesionalita

Speciální oceli pro jadernou energetiku

Jaderná energetika

Naše společnost je v České republice jednou z nejvýznamnějších obchodních firem v oblasti dodávek ocelí určených pro použití v jaderné energetice.


Ukázky jakostí:


Sortiment:

Tyto materiály jsme schopni dodávat dle různých norem, speciálních technických podmínek a požadavků zákazníka:


Vynikáme zejména ve velkých potrubních projektech, kde je vyžadována značná technická přidaná hodnota, případně profinancování daného projektu či výroby.

Zajištění kvality dodávaných materiálů a spokojenost zákazníků jsou bezpochyby prvořadými cíli naší společnosti. Dbáme současně i na kvalitu poskytovaných služeb, k čemuž nám přispívá systém řízení jakosti dle ISO 9001:2015, certifikovaný společností Bureau Veritas a soubor interních předpisů.

Patříme mezi významné dodavatele pro energetický průmysl a námi poskytovanou kvalitu dokládá mj. oprávnění k zajišťování dodávek hutních materiálů pro jadernou energetiku, udělené společností ČEZ a.s. v souladu s požadavky dle Atomového zákona a vyhlášek SÚJB č. 408/2016 Sb a č. 358/2016 Sb.

Naši zkušení pracovníci dbají na kvalitu dodávek již od poptání materiálu. Dodáváme široké spektrum jakostí a tvarů a nabízíme naše odborné znalosti a zkušenosti ve složitých technických specifikacích. Dbáme na dodržení všech požadavků zákazníka, včetně požadavků na materiálová osvědčení, různé dodatečné zkoušky, přeznačovací protokoly a další volitelné požadavky.

Disponujeme vlastním spektrometrem, což nám umožnuje kontrolovat materiály proti záměně jakostí nebo taveb již při příjmu do našich skladů. Pečlivá manipulace s materiály, organizace skladovacích prostor a předpisové skladovací podmínky jsou u nás základem.

Kvalitu materiálů od našich dodavatelů pravidelně ověřujeme ve smluvních zkušebnách, kde se provádějí například zkoušky chemického složení, mechanických hodnot, mezikrystalové koroze, mikročistoty, makrostruktury, obsahu delta feritu a další potřebné zkoušky. Všichni naši dodavatelé jsou hodnoceni v souladu s našimi interními předpisy.

Zvláštní pozornost věnujeme kontrole materiálu před odesláním, balení materiálu, přepravě pouze spolehlivými dopravci a veškeré související dokumentaci.

Poskytujeme expertní poradenství v oblasti nerezových materiálů určených do jaderné energetiky. V oblasti jaderné energetiky úzce spolupracujeme v oblasti kontroly s TÜV NORD Czech, s.r.o.STÁHNOUT ve formátu PDF
Oprávnění ČEZ, a.s.
Certifikát ISO 9001:2015